Metallic Silver Diamonds & Dots on White

  • 0 Units in Stock

$16.00

Add to Cart:3 Pillow set - 1 Pillow Metallic Silver Diamond on white, 2 pillows Metallic Silver dots on white

Size: 2  1 1/2"  x 1 1/2" square (each pillow) Metallic dots, 1  1 1/4" square (Metallic diamonds)